Free(B)Soft DevelDeveloper Section on Free Accessibility Solutions

Prohlášení o zpřístupnění

Tyto stránky jsou založeny na systému Wiking pro vývoj webových aplikací. Systém Wiking byl vyvinut tak, aby umožňil rovnocenný přístup všem uživatelům, včetně lidí s postižením či specifickými potřebami. Velký důraz byl také kladen na neutralitu k použitému software, hardware a uživatelským nastavením. Výsledné stránky by tedy měly být použitelné bez ohledu na použitý prohlížeč, typ a velikost písma, rozlišení obrazovky, zpřístupňující technologie atd.

Implementace respektuje relevantní standardy W3C. S ohledem na zpřístupnění je to zejména dokument Web Content Accessibility Guidelines 1.0. Ačkoli věříme, že požadavky WCAG 1.0 jsou splněny v úrovni AAA, musíme připustit, že řada parametrů je natolik subjektivní povahy, že přesné zařazení není možné. Produkt byl také testován uživateli různých kombinací zpřístupňujících technologií a byla přijata řada opatření pro zajištění co nejlepší použitelnosti ve všech případech.

Informace o navigačních možnostech, včetně popisu vlastností podporujících zpřístupnění, naleznete v kapitole Navigace uživatelské příručky systému Wiking.

Na výslednou kvalitu zpřístupnění webových stránek má vliv nejen použitý vyvojářský nástroj, ale také způsob jeho použití a v neposlední řadě také vlastní obsah. Systém Wiking se snaží tvůrcům obsahu pomoci i v této oblasti, ale není možné zaručit, že obsah a použití systému budou vždy správné. Proto prosím v případě potíží kontaktujte vždy nejprve správce daného webu. Jeho adresu naleznete v zápatí stránky. Teprve pokud jste si jisti, že jde o vlastnost systému Wiking, kontaktujte jeho vývojáře. Kontaktní informace naleznate na stránkách projektu Wiking.